ÆRØ EKSPERIMENTET

-En Fælles Forskel

DETTE WEBSITE BRUGER IKKE COOKIES

OM ÆRØ EKSPERIMENTET


Velkommen til Ærø Eksperimentet, et projekt om grøn omstilling i forbrugerhøjde - og alt, hvad det indebærer af tvivl, erfaringer, forvirring, frustrationer og muligheder.

DU KAN OGSÅ DELTAGE!

Som deltager i Ærø Eksperimentet kan du være hvem som helst, der gerne vil diskutere og forstå, hvad det vil sige at være forbruger i en 

verden, hvor der er flere spørgsmål end svar. Hvor økologi ikke nødvendigvis er det bedste eller eneste svar – og hvor det at sortere affald kan føles som en videnskab. 

Men sammen kan vi måske blive klogere og afklarede – når vi i fællesskab tør tvivle. Med Ærø Eksperimentet vil vi samle den bredest mulige skare af borgere på Ærø omkring en nysgerrigt undersøgende tilgang til, hvad det vil sige at agere grønnere – uden at det hele nødvendigvis sker på bekostning af livskvalitet, tid eller pengepung.


FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS

Med Ærø Eksperimentet vil vi involvere dig, din familie og dine naboer - og skabe fællesskaber om de nye tiltag, vaner og adfærd, som den grønne omstilling indebærer og fordrer.


Sammen skal vi afprøve forskellige metoder og værktøjer- vi skal diskutere hvad der fungerer og hvad der bestemt ikke gør. Og så skal vi dokumentere resultaterne, så den cirkulære økonomi kan skaleres op og blive et redskab for andre lokalsamfund udenfor Ærø.


FØRSTE INDSATSOMRÅDE: AFFALD

Som det første skal vi udvikle en digital løsning, der kan blive en hjælp og et redskab for alle jer, der deltager og for de forskere, der skal indsamle og bearbejde data for at dokumentere og justere indsatsen.

Vores første indsatsområde bliver affald, ressourcespild og genbrug. Her vil du kunne engagere dig som som testperson, når den digitale løsning skal udvikles, testes og sættes i drift.SÅDAN GØR VI

Det gælder om, at vi kommer så bredt ud som muligt. Vi er ikke interesserede i at skabe et ekkokammer af grønne "hellige" eller "frelste". Ærø Eksperimentet vil inddrage og involvere alle slags borgere på Ærø, og det gør vi både gennem de sociale medier og ved at skabe fysiske møder.

Her vil vi - sammen med jer deltagere oplyse, udveksle, dele erfaringer og frustrationer, danne fællesskaber og skabe dokumentation omkring det, vi hver især har af hverdagsoplevelser omkring affald, ressourcespild og genbrug.SAMARBEJDE MED KOMMUNEN

I samarbejde med Ærø Kommune vil Ærø Eksperimentet gå nærmere ind i, hvordan samarbejdet mellem borger og kommune kan styrkes, omkring den grønne omstilling.


Første fase med affald, ressourcespild og genbrug, bliver første fase af den fælles rejse. Sammen skal vi henad vejen brede konceptet ud til også at omfatte alle de andre ting i vores hverdag, hvor man kan eksperimentere med at dreje sine vaner og behov i en grønnere retning!

SKRIV TIL OS

Vil du vide mere, eller har du fået lyst til at deltage? Så tøv ikke med at tage fat i os. KLIK HER